De Wwft gaat je deur niet voorbij

‘Wat betekent de Wwft in helder Nederlands: je mag geen betalingen aannemen uit het criminele circuit die bedoeld zijn om zwart geld wit te wassen of betalingen die worden gebruikt voor het financieren van terrorisme’.

Net als alle andere Nederlandse wetten schrijft de Wwft je niet voor hoe je als organisatie iets moet bereiken, maar enkel wat je moet bereiken. Dit maakt het wellicht lastig. Want waar moet je beginnen? De wet gaat uit van een risico georiënteerde aanpak.

Concreet betekent dit dat bedrijven en ondernemers zelf een inschatting moeten maken van de risico’s die hun klanten en/of hun producten of diensten met zich meebrengen. Vervolgens moet de procesgang binnen het bedrijf op deze risico’s worden vastgelegd, nageleefd en gecheckt.

Voor wie geldt de Wwft?

Vanzelfsprekend geldt de Wwft voor financiële instellingen, zoals banken, geldwisselkantoren, casino’s, trustkantoren, beleggingsinstellingen en bepaalde verzekeraars. Maar de Wwft is ook van toepassing voor beroepsgroepen als: accountants, advocaten, belastingadviseurs, domicilieverleners, handelaren/verkopers van goederen (bijvoorbeeld kunst, antiek of auto’s). Ook makelaars of tussenpersonen in zaken van grote waarde (bijv. woningen, boten) als notarissen, pandhuizen en taxateurs moeten zich aan deze wet houden.

Doe jij wat nodig is?

Veel organisaties leveren enorme inspanningen om hun zaken voor deze wet op orde te krijgen. Maar ook zijn er organisaties, beroepsgroepen of instellingen die nog geen of te weinig melding maken van ongebruikelijke transacties of zij voldoen nog niet aan het verplichte cliëntenonderzoek. Dit alles met het risico op reputatieschade, hoge boetes, verlies van vergunningen en/of strafrechtelijke consequenties.

Ieder omvangrijker Wwft plichtig bedrijf is genoodzaakt om een compliance medewerker aan te stellen. Wij bieden professionele CDD- en AML-analisten van junior- tot senior niveau en van productmanager tot qualitychecker.

Heb je vragen of hulp nodig om de Wwft in het bedrijf te realiseren, aarzel dan niet en neem contact op met Annelie. Buro S9+ maakt een risico-inventarisatie van uw producten, diensten en klanten of download (vooraf) onze whitepaper waarin stapsgewijs de Wwft wordt uitgelegd.

Buro S9+ helpt je met al jouw vraagstukken

Bel of laat een bericht achter via het contactformulier en wij nemen spoedig contact met je op!